Human Resources
   İç Mekan LED / Indoor LED

   Dış Mekan LED / Outdoor LED

   Kontrol Kartları / Main Cards

   Uygulamalar / Applications

   Projelerimiz / Our Projects
 
 


ÇözümLED

 

 
Garanti Koşulları
 
ÇözümLED 3 (ÜÇ) yıl boyunca, ürünlerini malzeme ya da işçilik üretim hatalarına karşı alıcıya garanti etmektedir: "Garanti Süresi" ya ÇözümLED?den ya da yetkili bir ÇözümLED Dağıtıcısı/Bayisinden orijinal ürünün satın alınma tarihinden başlayacaktır. ÇözümLED bu garanti kapsamında ürünü ÇözümLED?in seçimi ya da takdirine bağlı
bileşenler ile tamir edecek veya değiştirecektir. Teknolojideki gelişmeler, değişim için seçilen "daha iyi ya da
gelişmiş" ürünlere yol açabilir. Bu Garanti, bundan başka garanti süresi boyunca ÇözümLED?in sorunu gözden
geçirmesi ve Malzeme İade Yetkisi (MİY) işlemini başlatması için alıcının normal iş saatleri arasında ÇözümLED
ile iletişime geçmesi şartına bağlıdır. Bu işlem herhangi bir kusurlu ürün iadesinden önce yapılmalıdır.

ÇözümLED?in MİY süreci ile sadece ÇözümLED tarafından üretilen ürünler iade edilebilir. Alıcıya, ÇözümLED veya başkası
tarafından üretilen hiçbir kusurlu ürün iade edilmeyecektir. İade için onay öncesinde ÇözümLED MİY formu okunaklı
ve ayrıntılı olarak doldurulmuş olmalıdır. ÇözümLED Garantisi bundan başka ÇözümLED ürünleri uygun şekilde monte edilmiş olması şartına bağlıdır ve yalnızca bunlar için geçerli olacaktır. Bu, uygun onaylı bileşenler ve ürün çalışma ortamlarına kablolama ve bağlantıyı içerir. Bu Garanti geçersiz sayılır ve ihmal, hata, yanlış kullanım, tadilat, ya da doğru olmayan bir biçimde monte edilme ve uygulanma sonucu olarak arızalanan ürünler için hükümsüzdür ve geçerli değildir. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunları içerir: yanlış kablolama, sıcaklık, nem veya gerilim koşulları gibi uygun ve onaylı olmayan işletim ortamlarında kurulum, ÇözümLED tarafından onaylanmış ya da üretilmiş olmayan bileşenleri kullanarak yanlış kurulum. ÇözümLED ürünlerinin kurulumu ve kullanımı sadece tüm gerekli ve ilgili kurallar, standartlar ve kurulum talimatları hakkında tam bilgi sahibi olarak ve bunlar uyarınca gerçekleştirilmelidir.

Tüm gerekli onayları almak ve ürünün amaçlanan kullanımını ve ilgili tüm talimatları, önerileri ve her türlü ÇözümLED ürününün ve ilgili herhangi bir Çözüm Led ürünü ile birlikte kullanılan "üretilen ürünün" doğru kurulum ve kullanım kurallarına anlamak alıcının sorumluluğundadır. Ürün dokümantasyonunun veya talimatların herhangi bir şekli olan herhangi bir beyanın, teknik bilgilerin ve önerilerin doğruluğu ve eksiksizliği garanti edilmez, bu Garantinin parçası değildir ve hiçbir şekilde bir garanti teşkil etmez. Alıcının kurulumun ve tam olarak uygulanmasının uygunluğu yönünden potansiyel uygulamaları ve kurulumları bağımsız olarak belirlemesi gerekir. Her türlü yanlış kurulumdan kaynaklanan ya da neden olunan her türlü kusur, alıcıya nakliye sırasında veya sonrasında oluşan hasarlar, "Doğal afetler" ile oluşan hasarlar. ÇözümLED ürünün değiştirilmesi ile ilişkili ek işçilik maliyetlerini veya Garantiyi kapsamaz. Bu Garanti bildirimi açık veya zımni tek Garantiyi ifade eder, başka garantiler yoktur.
 
Limited Warranty
 
CozumLED warrants its products to the purchaser against manufacturing defects in material or workmanship for a period specified under the enclosed Product Warranty 3 years. ?Warranty Period? will begin at the date of original Product purchase form either CozumLED or an authorized CozumLED Distributor/Dealer. CozumLED will repair or replace product covered under this warranty with components of CozumLED's election or discretion. The advances in technology may lead to ?better or advanced? products being selected for replacement.

This Warranty is further conditioned on the purchaser contacting CozumLED during the warranty period between normal business hours to review issue and initiate the Return Material Authorization (RMA) process. This must be done prior to the return of any defective product. Only CozumLED manufactured products may be returned through the CozumLED RMA process. No defective products, CozumLED or otherwise, will be returned to purchaser. The CozumLED RMA form must be legible and completed in detail prior to approval for return. The CozumLED Warranty is further conditioned and will only apply to CozumLED products that are properly installed. This includes wiring and connection to proper approved components and product working environments. This Warranty is void and does not apply to products that fail as a result of neglect, mistake, misuse, alteration, or that is improperly installed and implemented. This includes but is not limited to: improper wiring, installation under improper and non-approved operating environments such as temperature, humidity or voltage conditions; improper installation using components that are not approved or are not CozumLED manufactured products. Installation and usage of CozumLED products should only be completed in association and complete knowledge of all necessary and related codes, standards and instructions of installation. It is the responsibility of the purchaser to obtain all necessary approvals and to understand the product?s intended use and all relevant instructions, recommendations, and guidelines for the proper installation and use of any CozumLED product and related ?manufactured products,? used in conjunction with any Cozum Led product. The accuracy and completeness of any of any statements, technical information and recommendations in any form of product documentations or instructions are not guaranteed, are not part of this Warranty, and does not in any way constitute a warranty.

The purchaser must determine potential applications and installations for suitability of installation and full implementation independently. Warranty Compensation will be based on ?usage factors and time in use? and ?Technology Value,? and will be pro-rated based on this and information collected via the RMA process. The following are not covered under this Limited Warranty: defects of any kind caused or created by improper installation of any kind; damage caused during shipping to purchaser or beyond; ?acts of Nature or God.? CozumLED will not cover additional labor costs or Warranty such labor associated with replacement product. This Warranty statement represents the only express or implied Warranty ? no other Warranties do exist.
 
 
       
   
İletişim:
Tel : +90 216 455 11 55
Fax : +90 216 580 96 80
Email : info@cozumled.com.tr